Sunday, May 25, 2014තණබිමකි සිත් තොසින්
උදා හිරු දිය දොවන
පෙරදිනක තුරු මතක
යදිම්දෝ හෝ නොදැන
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...