Sunday, February 7, 2021

 නොකල්හි මුල් සිඳගත්

තුරු පවා තාවර වෙත්
දරා සියලුම දොම්නස්
මද නලක් දැක

මුල් සිඳී බොහෝ කල් ගියමුත්
ඇතැම් තුරු ඉවසාන පැවතෙත්
මඳ නලක් එන බවක් පෙනුනොත්
දෝස පවරා මුලින් ඉදිරෙත්

No comments:

Post a Comment

නොතිත් සිතඹර අරා...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...